Το Υπουργείο Γεωργίας, Δασοκομίας και Διαχείρισης Υδάτων της Σερβίας ανακοίνωσε διαγωνισμό για την εξεύρεση σύμβουλου για την εφαρμογή μιας στρατηγικής ψηφιακής ανάπτυξης για τον αγροτικό τομέα. Η Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (IBRD) ενέκρινε δάνειο 45,8 εκατ. Ευρώ στη Σερβία για το έργο της ανταγωνιστικής γεωργίας. Το έργο προορίζεται να υποστηρίξει μια ευρύτερη μεταρρύθμιση της γεωργίας και ένα από τα στοιχεία είναι η ανάπτυξη στρατηγικής ΤΠΕ και ο οδικός χάρτης για την υλοποίησή του και ένα μέρος του δανείου θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό, αναφέρει ο διαγωνισμός. Η στρατηγική ΤΠΕ συνδυάζει πρακτικά την τεχνολογία και τους επιχειρηματικούς στόχους. Η δημόσια πρόσκληση είναι ανοιχτή μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πρεσβείας Βελιγραδίου.