“Να αυξηθούν οι εκτάσεις βιολογικής καλλιέργειας στην ΕΕ μέχρι το 2030 και να παρθούν πρωτοβουλίες για να τονωθεί η ζήτηση, όπως ενέργειες αγοραστικής προώθησης, δημόσιες προμήθειες και φορολογικά μέτρα” αναφέρει σε ψήφισμα του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.