Η Κομισιόν αποφάσισε να καταχωρίσει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ECI) με τίτλο «Πρόσκληση για δράση – Προστασία του περιβάλλοντος σε όλες τις πολιτικές». Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να προτείνει νομική πράξη με στόχο να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους περιβαλλοντικούς παράγοντες κατά τη θέσπιση εθνικών μέτρων. Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ECI) πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι νομικά αποδεκτή. Η Επιτροπή δεν έχει αναλύσει την ουσία της πρότασης σε αυτό το στάδιο.

Επόμενα βήματα

Μετά την εγγραφή, οι διοργανωτές μπορούν να ξεκινήσουν τη συλλογή υπογραφών. Εάν μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών λάβει 1 εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης εντός ενός έτους από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να αντιδράσει. Η Επιτροπή θα μπορούσε να αποφασίσει είτε να προωθήσει το αίτημα είτε όχι και θα κληθεί να εξηγήσει το σκεπτικό της.