Η αποτελεσματική εφαρμογή και επιβολή των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ και των κανόνων διεθνούς εμπορίου έχουν προσθέσει 5,4 δισεκατομμύρια ευρώ στις εξαγωγές της ΕΕ το 2020. Αυτό επιβεβαιώνει ότι οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποδίδουν. Τα απτά αποτελέσματα κυμαίνονται από την εξάλειψη των εμπορικών φραγμών έως την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και τη λήψη μέτρων για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Επιτροπή ανέπτυξε επίσης περαιτέρω νομικά μέσα για την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να υπερασπίζεται τα βασικά της συμφέροντα και να προστατεύει την ανοιχτή στρατηγική της αυτονομία.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος και Επίτροπος για το Εμπόριο Valdis Dombrovskis δήλωσε: «Μια δυναμική εμπορική πολιτική είναι να διασφαλίσουμε ότι οι εταίροι μας τηρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις τους και, στη διαδικασία, υποστηρίζουν άμεσα τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. Όπως δείχνει αυτή η έκθεση, σημειώνουμε πραγματική πρόοδο και στα δύο μέτωπα. Τώρα διαθέτουμε έναν Chief Trade Enforcement Officer της ΕΕ που είναι πλήρως επικεντρωμένος στην επιβολή και την εφαρμογή των εμπορικών μας συμφωνιών και στη διασφάλιση ότι οι ΜΜΕ μας – οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας – έχουν τη μέγιστη αξία από τις εμπορικές μας συμφωνίες».