Θέμα ημερών είναι για τη νέα πρόσκληση των Νέων Αγροτών, ύψους 420 εκατ. ευρώ.

Βάσει της νέας κατανομής, οι πρώτες τρεις σε απόλυτους αριθμούς Περιφέρειες είναι αυτές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Ελλάδας.

Η αύξηση των κονδυλίων είναι μικρότερη αναλογικά με την αύξηση του συνολικού ποσού, σύμφωνα με την εφημερίδα “Υπαιθρος Χώρα”, καθώς στο προηγούμενο πρόγραμμα είχαν κατανεμηθεί 30.932.000 ευρώ. Η πρόσκληση αναμένεται μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου, με απαραίτητη συνθήκη να κριθεί τεχνικά έτοιμη η εφαρμογή του ΠΣΚΕ.

Εφόσον θα εγκριθεί, τότε θα ξεκινήσει η κατάθεση των αιτημάτων των ενδιαφερόμενων παραγωγών ψηφιακά. Αυτό θα επιταχύνει τις διαδικασίες κατά τουλάχιστον τρεις μήνες, από τους 9 στους 10 μήνες, στους 6 έως 7.

Το Νέο Πρόγραμμα, το οποίο εξασφαλίζει προνομιακή πρώτη εγκατάσταση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης, με ποσό από 35.000 έως 40.000 ευρώ, ανάλογα με την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης των ενδιαφερόμενων και του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.