Στην έγκριση της διάθεσης πίστωσης για τη χρηματοδότηση του μέτρου των Βιολογικών προχώρησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους του μέτρου για το έτος εφαρμογής 2021.

Πρόκειται για τέσσερις αποφάσεις έγκρισης συνολικού ποσού ύψους περίπου 89,9 εκατ. ευρώ και για τα δύο υπομέτρα του προγράμματος, δηλαδή Βιολογικής Γεωργίας και Βιολογικής Κτηνοτροφίας.

Σημειώνεται ότι η πληρωμή, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την εφημερίδα “Υπαιθρος Χώρα”, αφορά τους δικαιούχους της πρόσκλησης του έτους 2017.