Περίπου 189.242 «τρακτέρ» ταξινομήθηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη για το 2020, σύμφωνα με αριθμούς που προέρχονται από τις εθνικές αρχές.

Από αυτές τις ταξινομήσεις, 49.338 οχήματα ήταν 37 kW (50 hp) και κάτω, και 139.904 ήταν 38 kW και άνω. Σύμφωνα με τη CEMA, 149,667 από αυτά τα οχήματα είναι γεωργικοί ελκυστήρες , τα υπόλοιπα είναι τετράκλινα, telehandlers ή άλλο εξοπλισμό.

Οι ταξινομήσεις γεωργικών ελκυστήρων για το πλήρες έτος 2020 μειώθηκαν κατά περίπου 3% σε σύγκριση με το 2019, αποτέλεσμα που συνολικά θα υποδηλώνει σχετική σταθερότητα σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Όμως η πανδημία του Covid-19 είχε σημαντικό αντίκτυπο, με πτώση των πωλήσεων σχεδόν 20% το δεύτερο τρίμηνο του 2020 έναντι του δεύτερου τριμήνου του 2019, σε μια παραδοσιακή περίοδο αιχμής του χρόνου.