Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για τα αλιεύματα ιχθυαποθεμάτων στον Ατλαντικό Ωκεανό, στο Kattegat και στο Skagerrak. Βάσει αυτής της πρότασης, οι υπουργοί αλιείας της ΕΕ θα εγκρίνουν τις τελικές αλιευτικές δυνατότητες στο Συμβούλιο στις 13-14 Δεκεμβρίου 2021, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για 23 συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) για τα ιχθυαποθέματα που διαχειρίζεται αποκλειστικά η ΕΕ στα ύδατα της ΕΕ στον Ατλαντικό Ωκεανό, στο Kattegat και στο Skagerrak. Η πρόταση θα επικαιροποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία και μόλις οι περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας λάβουν τις αποφάσεις τους.

Ο Virginijus Sinkevičius , Επίτροπος για το Περιβάλλον, τους Ωκεανούς και την Αλιεία, δήλωσε: «Η σημερινή πρόταση αποτελεί βασικό ορόσημο για τη διατήρηση ενός υγιούς οικοσυστήματος και ενός κερδοφόρου αλιευτικού τομέα. Η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να ορίσει υπεύθυνα όρια αλιευμάτων σύμφωνα με τις διαθέσιμες επιστημονικές συμβουλές. Η στρατηγική μας για τη βιοποικιλότητα το ορίζει ξεκάθαρα: η ζωή μας εξαρτάται από τη ζωή των ωκεανών. Η βιωσιμότητα δεν γνωρίζει σύνορα. Αυτή είναι η κατευθυντήρια αρχή μας».