“Η στήριξη της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού κόσμου αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Σταθερή μας βούληση είναι η ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και η τόνωση της παραγωγικότητας. Το συνολικό πλαίσιο μέτρων στήριξης της αγροτικής οικονομίας το ανέλυσε ο Υπουργός Οικονομικών. Στεκόμαστε εμπράκτως στο πλευρό των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των αλιέων, για να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνονται εξαιτίας των επάλληλων κρίσεων αλλά και για να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια προσαρμογής στα σύγχρονα δεδομένα” τόνισε στην τοποθέτησή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός, για την επιστροφή του Ε.Φ.Κ. στους αγρότες.

Πρόσθεσε ότι “για πρώτη φορά, μετά το 2016, εφαρμόζουμε το μέτρο της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου για το 2022, για τους παραγωγούς που μετέχουν σε ομάδες παραγωγών, στο πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας. σε συνεργατικά σχήματα και για νέους αγρότες”.
Σύμφωνα με τον Σπήλιο Λιβανό “η ρύθμιση αφορά σε περίπου 200.000 αγρότες, πάνω από 25.000 νέους αγρότες, περίπου 170.000 αγρότες μέλη ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών και περίπου 25.000 αγρότες μέλη της συμβολαιακής γεωργίας.
Με την ΚΥΑ που επεξεργαζόμαστε θα υπάρξει λεπτομερής εξειδίκευση των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων, των ποσοτήτων, της διαδικασίας επιστροφής και του τρόπου ελέγχου.
Σε μία περίοδο έντονων ενεργειακών πιέσεων με δυσμενή αποτελέσματα στα κόστη παραγωγής, μειώνουμε στοχευμένα το κόστος πετρελαίου για τους αγρότες.
Με την επιστροφή του φόρου κατανάλωσης πετρελαίου παρέχουμε ταυτόχρονα ένα ακόμα ουσιαστικό κίνητρο για συνένωση δυνάμεων, για συμμετοχή σε, αλλά και σύσταση νέων συλλογικών σχημάτων.
Στηρίζουμε τα υγιή συνεργατικά και συνεταιριστικά σχήματα, τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά και μακροπρόθεσμα στην αναδόμηση του αγροτικού τομέα και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας. Τα συλλογικά σχήματα, μέσω της επίτευξης οικονομιών κλίμακας, της προώθησης της καινοτομίας, της αξιοποίησης της τεχνολογίας, οδηγούν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων και, τελικά, στη βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος.
Το μέτρο αυτό έρχεται άλλωστε να προστεθεί σε μια σειρά ακόμα σχετικών μέτρων και πρωτοβουλιών που έχουμε λάβει, όπως η μείωση της φορολογίας των συλλογικών σχημάτων στο 10%, η ενοποίηση του συνεταιριστικού κινήματος, η δημιουργία της ΕΘΕΑΣ, η στήριξη των διεπαγγελματικών οργανώσεων, η παροχή κινήτρων (στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης) για συνεργασίες και συνεργατικά σχήματα με στόχο την καινοτομία και την εξωστρέφεια.
Επιπλέον, δίνουμε κίνητρο και για προσέλκυση νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα.
Αποδεικνύουμε, έτσι, για ακόμα μία φορά ότι η προσέλκυση νέων ανθρώπων στον πρωτογενή τομέα αποτελεί κεντρική μας επιλογή.
Στηρίζουμε τους νέους.
Στηρίζουμε τους αγρότες.
Τους ανταποδίδουμε τη συνεχή στήριξή τους στην οικονομία και την κοινωνίας μας.
Στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εργαζόμαστε εντατικά και συστηματικά υλοποιώντας ένα συνεκτικό μεταρρυθμιστικό πλαίσιο για να καταστήσουμε τον πρωτογενή τομέα πυλώνα ανάπτυξης, ευημερίας και κοινωνικής συνοχής.
Θέτουμε γερές βάσεις για έναν πρωτογενή τομέα βιώσιμο, πράσινο, ψηφιακό, καινοτόμο, συνεργατικό και ανανεωμένο.
Στηρίζουμε με αυτές τις αποφάσεις συνεχώς τους παραγωγούς μας”.