Η Διοίκηση του ανακοινώνει τους Πίνακες Κατάταξης για κάθε ΔΙΕΚ και Ειδικότητα των υποψήφιων καταρτιζόμενων που υπέβαλαν αίτηση και των επιλεγέντων, μετά την προβλεπόμενη μοριοδότηση.
Οι επιλεγέντες σπουδαστές πρέπει έως την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021, να αποστείλουν ηλεκτρονικά (email) ή να καταθέσουν, στο ΔΙΕΚ που επιλέχθηκαν την Αίτηση Οριστικής Εγγραφής τους προκειμένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή τους.
Η μη έγκαιρη κατάθεση Αίτησης Οριστικής Εγγραφής στο ΔΙΕΚ, σημαίνει τη μη αποδοχή της επιλογής από τον υποψήφιο και την απώλεια του δικαιώματος εγγραφής του.

pdf

ΔΙΕΚ_ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ.pdf

pdf

ΔΙΕΚ_ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_ΚΡΗΤΗΣ.pdf

pdf

ΔΙΕΚ_ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.pdf

pdf

ΔΙΕΚ_ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ.pdf

pdf

ΔΙΕΚ_ΛΑΡΙΣΑΣ.pdf

pdf

ΔΙΕΚ_ΝΕΜΕΑΣ.pdf

docx

ΑΙΤΗΣΗ_ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ_ΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΔΙΕΚ_ΕΛΓΟ_ΔΗΜΗΤΡΑ.docx