Η συνολική γεωργική παραγωγή στην ΕΕ για το 2020 ανήλθε σε 414,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε βασικές τιμές, μειωμένη κατά 1,1% σε σύγκριση με το 2019. Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από τελικές εκτιμήσεις του 2020 για τον αγροτικό τομέα που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από τη Eurostat.

Με 76,3 δισ. ευρώ το 2020, η Γαλλία είχε την υψηλότερη συνολική γεωργική παραγωγή μεταξύ των κρατών μελών, ακολουθούμενη από τη Γερμανία, την Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία και Πολωνία.

Το 2020, 11 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ κατέγραψαν μείωση στην αξία της γεωργικής παραγωγής. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφηκε στη Ρουμανία (-11,3%), τη Μάλτα και τη Βουλγαρία (και οι δύο -4,5%), τη Φινλανδία (-3,9%), την Ουγγαρία και την Ολλανδία (και οι δύο -3,1%). Αντίθετα, οι υψηλότερες αυξήσεις, σε σχετικούς όρους, καταγράφηκαν στη Λιθουανία (+8,6%), στην Ιρλανδία (+4,6%), στη Σλοβακία (+3,8%), στη Λετονία (+3,1%) και στην Κύπρο (+2,8%).

Μεταξύ των κρατών μελών με τη μεγαλύτερη γεωργική βιομηχανία, η αξία της συνολικής γεωργικής παραγωγής μειώθηκε κατά 2,3% στην Ιταλία, 1,9% στη Γαλλία και 1,6% στη Γερμανία, ενώ αυξήθηκε κατά 1,1% στην Ισπανία.

Η αξία τόσο της φυτικής όσο και της ζωικής παραγωγής της ΕΕ μειώθηκε κατά 1,0% και 1,1%, αντίστοιχα.