Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα κροατικό πρόγραμμα ύψους 22,7 εκατομμυρίων ευρώ (171 εκατομμυρίων κορωνών) για τη στήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε ορισμένους πρωτογενείς γεωργικούς τομείς που έχουν πληγεί από την επιδημία του κορωνοϊού. Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Στο πλαίσιο του καθεστώτος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το μέτρο θα είναι ανοιχτό σε κτηνοτρόφους αλόγων, βοοειδών, χοίρων και πουλερικών, καθώς και σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αιγοπροβάτων. Το πρόγραμμα στοχεύει να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ρευστότητας των δικαιούχων και να τους βοηθήσει να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια και μετά το ξέσπασμα της επιδημίας. Το μέτρο αναμένεται να ωφελήσει περισσότερες από 21.800 εταιρείες.