Μια δέσμη νέων μέτρων και δράσεων για τη βελτίωση του εδάφους, την αντιμετώπιση της αποψίλωσης των δασών και τη μείωση της ρύπανσης του εδάφους, εγκρίθηκε την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου από την ΕΕ.

«Εξαρτόμαστε από το έδαφος για το μεγαλύτερο μέρος της τροφής μας και ωστόσο, το 70% του εδάφους δεν είναι σε καλή κατάσταση. Το να κάνουμε τα εδάφη υγιή είναι απλώς θέμα της επιβίωσής μας», δήλωσε ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Φρανς Τίμερμανς σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση των Ευρωπαίων Επιτρόπων. Τόνισε ότι η νέα στρατηγική για το έδαφος θέτει μια σειρά από φιλόδοξους και απαραίτητους στόχους για τη θεραπεία των εδαφών μας, όπως η μείωση της ρύπανσης του εδάφους σε μη επιβλαβή επίπεδα έως το 2050. «Στην ουσία, αυτό σημαίνει κλιματική ουδετερότητα, πέρα ​​από ουδετερότητα άνθρακα σημαίνει επίσης ότι το περιβάλλον σας πρέπει να είναι σε υγιή και καλή κατάσταση».

Η στρατηγική για το έδαφος αποσκοπεί στη διασφάλιση του ίδιου επιπέδου προστασίας για τα εδάφη όπως αυτό που παρέχουμε επί του παρόντος στο νερό, στο θαλάσσιο περιβάλλον και στον αέρα, τόνισε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Virginijus Sinkevičius. «Με την επιφύλαξη μιας εκτίμησης επιπτώσεων και ευρειών διαβουλεύσεων, το επόμενο βήμα θα οδηγήσει την Επιτροπή να ξεκινήσει μια εκτίμηση επιπτώσεων για μια πρόταση νόμου για την υγεία του εδάφους το 2023, για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών επιπτώσεων της υποβάθμισης του εδάφους».

Πρόσθεσε ότι οι άλλες δύο προτάσεις – ο κανονισμός για την αποψίλωση των δασών και ο κανονισμός για τη μεταφορά απορριμμάτων – ήταν οι πιο φιλόδοξες νομοθετικές προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων «που έχουν υποβληθεί ποτέ στον κόσμο. Δείχνει την ευθύνη μας και την προθυμία μας να προχωρήσουμε στις «πράσινες συνομιλίες» μας παγκοσμίως».

Με τον προτεινόμενο κανονισμό για την αποψίλωση των δασών, στόχος της Επιτροπής είναι να διασφαλίσει ότι μόνο προϊόντα χωρίς αποψίλωση θα εισέλθουν στην αγορά της ΕΕ και να προωθήσει τη βιώσιμη κατανάλωση. «Στοχεύει όχι μόνο την παράνομη αποψίλωση των δασών, αλλά όλες τις αποψιλώσεις που οδηγούνται από την αγροτική επέκταση. Βασίζεται σε υποχρεωτικούς κανόνες δέουσας επιμέλειας και σε αυστηρή ιχνηλασιμότητα των εμπορευμάτων και των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ», εξήγησε .

Και τέλος, με τον αναθεωρημένο κανονισμό για τις μεταφορές αποβλήτων, η ΕΕ στοχεύει να τονώσει την κυκλική οικονομία και να διασφαλίσει ότι τα απόβλητα της ΕΕ θα σταματήσουν να ρυπαίνουν τρίτες χώρες. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος Timmermans εξήγησε ότι αυτό περιλαμβάνει πολύ αυστηρότερους κανόνες για τις εξαγωγές σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ, καθώς και στενότερη παρακολούθηση των εξαγωγών σε χώρες του ΟΟΣΑ.

«Όλες οι εταιρείες της ΕΕ που εξάγουν απόβλητα εκτός ΕΕ θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι εγκαταστάσεις που λαμβάνουν τα απόβλητά τους, τα διαχειρίζονται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο», είπε. «Στην ΕΕ, θέλουμε να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες για ορισμένες αποστολές προς ανακύκλωση. Επομένως, η υγειονομική ταφή και η καύση πρέπει να γίνουν πιο δύσκολες και η ανακύκλωση πρέπει να γίνει ευκολότερη». Αυτό με τη σειρά του θα βοηθούσε στη δημιουργία αγορών κλίμακας για ανακυκλωμένα υλικά και θα μετατρέψει τα απόβλητα σε πολύτιμο πόρο, κατέληξε ο Timmermans.