Συνεχίζονται με χαμηλούς ρυθμούς οι εξαγωγές μήλων και από 1/9-19/11/21 η εξαγωγή τους ανέρχεται σε 20.421 τ. με ιδιαίτερη επισήμανση ότι στο αντίστοιχο διάστημα οι εισαγωγές μήλων ανήλθαν σε 15.660 τόνους εκ των οποίων 12.877 από Βόρεια Μακεδονία.

Οι κύριες περιοχές εξαγωγής και εισαγωγής τους είναι η Πέλλα(Εξαγ.6987 τ. Εισ. 6963 τ. και η Ημαθία(Εξαγ.3302 τ.Εις.4748 τ.).