Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Στύλιος μιλώντας στη 10η Συνδιάσκεψη για την ΚΑΠ, μεταξύ άλλων, είπε:

«Διαμορφώνουμε μία Εθνική Στρατηγική ομόρροπη και συνταγμένη με την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Αίρουμε στρεβλώσεις που υπήρχαν στο παρελθόν και δίνουμε έμφαση σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις όπως: η Γεωργία Ακριβείας, η Βιολογική Γεωργία, η καθιέρωση αυστηρών προτύπων διαβίωσης ζώων, η μείωση χρήσης φυτοφαρμάκων, η κυκλική οικονομία και η αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων. Ταυτόχρονα η νέα ΚΑΠ συναντάει και συμπορεύεται με την Πράσινη Συμφωνία. Αξιοποιούμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τα οποία ξεπερνούν τα 100 δις ευρώ».