Στη διενέργεια μίας σειράς δωρεάν ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης ελαιοπαραγωγών και μελισσοκόμων προχωρεί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ως ο πλέον εξειδικευμένος οργανισμός με γνώσεις, εμπειρία και κατάλληλη επιστημονική υποδομή για να αναλάβει την υλοποίηση των συγκεκριμένων βραχυχρόνιων Προγραμμάτων Κατάρτισης στα γνωστικά αντικείμενα της Ελαιοκομίας και Μελισσοκομίας, παρέχοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν μεταξύ άλλων και για θέματα που αφορούν στην οργάνωση και διοίκηση γεωργικής εκμετάλλευσης, στην επιχειρηματικότητα, marketing, προώθηση προϊόντων, χρηματοδοτικά εργαλεία.

Σκοπός ωστόσο των σεμιναρίων είναι η παρουσίαση νέων και υφιστάμενων πρακτικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την καλλιέργεια της Ελιάς και τη Μελισσοκομία.

Ενδεικτικά, κατά την διάρκεια του κύκλου των σεμιναρίων στα νησιά Σάμο, Μυτιλήνη και Λήμνο θα αναπτυχθεί για τον κλάδο της ελαιοκομίας η ακόλουθη θεματολογία:

· Ποικιλίες ελιάς.

· Εγκατάσταση ελαιώνα.

· Καλλιεργητικοί χειρισμοί:

  Πολλαπλασιασμός, Λίπανση, Άρδευση, Διαχείριση Εδάφους, Κλάδεμα, Συγκομιδή.

· Εχθροί & Ασθένειες της ελιάς – χειρισμοί πρόληψης και αντιμετώπισης.

· Πρακτική άσκηση στην εν λόγω θεματολογία.

Και για τον κλάδο της μελισσοκομίας :

· Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας ενός μελισσοκομείου.

· Σταθερά και ορεινά μελισσοκομεία.

· Nομαδική μελισσοκομία υπό το καθεστώς της κλιματικής αλλαγής / Δασικές πυρκαγιές

· Μελισσοκομικά φυτά

· Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας ενός μελισσοκομείου.

· Πρακτική άσκηση σε μελισσοκομείο:

      Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του

      Μέθοδοι και μέσα απολύμανσης του μελισσοκομικού εξοπλισμού

      Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους.

      Εχθροί και ασθένειες μελισσών και τρόποι αντιμετώπισής τους.

      Ενδυνάμωση μελισσιών. Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης.

Τα ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης ξεκίνησαν τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου από το νησί της Λέσβου με θέμα την ελαιοκομία και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου.

Παράλληλα ξεκίνησε το πρόγραμμα κατάρτισης των μελισσοκόμων στο νησί της Σάμου με την ίδια διάρκεια. Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν στην αίθουσα του ΚΑΑΕΚ Σάμου.

Στο νησί της Λήμνου το πρόγραμμα κατάρτισης μελισσοκομίας ξεκινάει την Τετάρτη 01 Δεκεμβρίου του 2021 έως και το Σάββατο 04 Δεκεμβρίου του 2021 στην αίθουσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου του Τμήματος Διατροφής και Τροφίμων.