«Να μη χαθεί η ευκαιρία Ανάκαμψης του αγροτικού χώρου». Αυτό είναι το στοίχημα της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) και αυτό ακριβώς ήταν το κεντρικό μήνυμα της εκδήλωσης που με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. Η εκδήλωση, στην οποία μετείχε και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σπήλιος Λιβανός, εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η ΕΘΕΑΣ για την ενημέρωση των Αγροτικών Οργανώσεων, σχετικά µε το Πρόγραµµα Ανάκαµψης της Αγροτικής Οικονοµίας και την παρακολούθησαν εκπρόσωποι Αγροτικών Συνεταιρισμών και Οργανώσεων Παραγωγών από Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία, Αχαΐα, Άρτα, Ιωαννίνα, Πρέβεζα και Θεσπρωτία.

Όπως εύστοχα σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΘΕΑΣ κ. Χρήστος Γιαννακάκης, ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς καλείται να εκσυγχρονιστεί και να γίνει ανταγωνιστικός στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Στην προσπάθεια αυτή, σημαντική υποστήριξη αναμένεται να προσφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), το οποίο θα διαχειριστεί πανευρωπαϊκά 672,5 δις. Ευρώ, εκ των οποίων η Ελλάδα εξασφάλισε 30,9 δις. ευρώ. Το πρόγραμμα είναι εμπροσθοβαρές, με την επόμενη διετία, 2022- 2023, να είναι η πιο κρίσιμη για την υλοποίηση των έργων.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου, Θωμάς Κουτσουπιάς, σε σχετική του δήλωση τόνισε ιδιαίτερα το ρόλο που το ίδιο το συνεταιριστικό κίνημα οφείλει να διαδραματίσει σε αυτή την προσπάθεια ανάκαμψης της αγροτικής οικονομίας, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν τα καλά παραδείγματα τα οποία και αποτελούν τον οδηγό στην όλη προσπάθεια.

Η Τράπεζα Πειραιώς, που συμμετέχει στον κύκλο εκδηλώσεων ΕΘΕΑΣ, εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό ∆ιευθυντή του Αγροτικού Τοµέα κ. Α. Αλεξάνδρου και ανώτατα στελέχη της κεντρικής υπηρεσίας, που μαζί με εκπροσώπους της εταιρίας σύμβουλο του ΥπΑΑΤ για το Πρόγραµµα Ανάκαµψης στον Αγροτικό τοµέα, ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ Α.Ε, ανέλυσαν τους βασικούς άξονες του προγράμματος, με έμφαση στις επενδύσεις του τοµέα τυποποίησης – µεταποίησης, στις επενδύσεις και συνεργασίες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα, στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, στις επενδύσεις του τοµέα αγροτοτουρισµού και στην γενετική βελτίωση των ζώων.

Ο υπουργός, Σπ. Λιβανός, αναφέρθηκε στα πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία, μίλησε για το Ταμείο Παροχής Μικροπιστώσεων στον πρωτογενή τομέα, η ίδρυση του οποίου μόλις ανακοινώθηκε, ενώ αναφέρθηκε στη συνολική δυναμική του κλάδου, τονίζοντας ότι ο ΥπΑΑΤ και ο ίδιος προσωπικά είναι αρωγός και συμπαραστάτης κάθε προσπάθειας σε αυτή την κατεύθυνση.

(Πηγή: Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου)