Στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου, η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας με τη συμβολή του Ελληνικού Δικτύου LEADER και των τοπικών φορέων της Αμφίκλειας διοργανώνει την Εκδήλωση «30 χρόνια LEADER – Το παρόν και το μέλλον» η οποία θα πραγματοποιηθεί 26-28 Νοεμβρίου 2021 στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο «Παπακώστειο» στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας.

Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδειχθούν τα επιτεύγματα LEADER ανά περιφέρεια καθώς και η συμβολή του στην προστιθέμενη αξία στην κάθε περιοχή, στο πλαίσιο του εορτασμού των 30 χρόνων υλοποίησης LEADER στην Ελλάδα (1991-2021).

Σήμερα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη Τεχνική Συνάντηση με θέμα «Πορεία υλοποίησης προγράμματος LEADER/CLLD – επίτευξη στόχων».

Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στα 30 χρόνια LEADER, στη δικτύωση και τη νέα Προγραμματική Περίοδο όπου θα παρουσιαστούν ανά Περιφέρεια τα επιτεύγματα LEADER, η αξία της δικτύωσης στον αγροτικό χώρο (Ελληνικό Δίκτυο LEADER και Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο), και η πρόταση σχεδιασμού του LEADER στην επόμενη προγραμματική περίοδο από την ΕΥΔ ΠΑΑ.

Στο πλαίσιο της ανάδειξης της προστιθέμενης αξίας του LEADER και γενικότερα της τοπικής ανάπτυξης, την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση σε εμβληματικά έργα αγροτικής ανάπτυξης της περιοχής του Οργανισμού Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας.