Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν τη Δευτέρα να επικαιροποιήσουν τον τρόπο με τον οποίο αναφέρονται οι περιφερειακές γεωργικές στατιστικές στην ΕΕ.

Η κίνηση έρχεται ως μέρος των προσπαθειών εκσυγχρονισμού του συστήματος γεωργικών στατιστικών της Ευρώπης ώστε να ευθυγραμμιστεί με τις εξελίξεις στον τομέα, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρυθμισμένης κοινής γεωργικής πολιτικής.

Ο νέος κανονισμός τροποποιεί την υφιστάμενη νομοθεσία για τους οικονομικούς λογαριασμούς για τη γεωργία επισημοποιώντας την απαίτηση για τα κράτη μέλη να αναφέρουν περιφερειακά γεωργικά δεδομένα στην Επιτροπή. Οι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ από το 2023 το νωρίτερο και θα συμβάλουν στην καλύτερη υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της νέας κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) .

Οι διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου με το Κοινοβούλιο διεξήχθησαν από την πρόεδρο της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας, Simona Vrevc, εξ ονόματος της σλοβενικής Προεδρίας.

Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στις προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού συστήματος γεωργικών στατιστικών, βελτιώνοντας έτσι την ποσότητα και την ποιότητα των διαθέσιμων δεδομένων για τη χάραξη πολιτικής, τη διοίκηση και την έρευνα, καθώς κι ότι αυτά τα περιφερειακά δεδομένα θα συμβάλουν σε μια πιο στοχευμένη και αποτελεσματική εφαρμογή της ΚΓΠ.