Η μακροπρόθεσμη γεωργική παραγωγικότητα του εδάφους εξαρτάται από τη συνολική υγεία του. Δυστυχώς, εάν συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε αυτόν τον πόρο όπως κάνουμε σήμερα, θα μειώσουμε επίσης την ικανότητα του εδάφους, μεταξύ άλλων, να παράγει αρκετές ζωοτροφές και τρόφιμα κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Υπάρχουν πολλές πιέσεις που ασκεί η εντατική γεωργία στη γη και το έδαφος, συμπεριλαμβανομένης της μόλυνσης, της διάβρωσης και της συμπίεσης λόγω των βαρέων γεωργικών μηχανημάτων. Ένας αυξανόμενος αριθμός μελετών υπογραμμίζει πόσο διαδεδομένα είναι τα υπολείμματα των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε φυτοφάρμακα και λιπάσματα σε όλη την Ευρώπη. Για ορισμένες χημικές ουσίες, όπως ο χαλκός και το κάδμιο, δείγματα εδάφους από ορισμένες περιοχές δείχνουν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Η υπέρβαση θρεπτικών συστατικών (άζωτο και φώσφορος) έχει αλλάξει τη ζωή σε λίμνες, ποτάμια και θάλασσες και οι εκτιμήσεις του ΕΟΧ για το νερό απαιτούν επείγουσες μειώσεις των θρεπτικών συστατικών για να αποφευχθεί περαιτέρω βλάβη σε αυτά τα οικοσυστήματα.
Εκτός από το ότι επηρεάζει τους πόρους της γης και τη βιοποικιλότητα του εδάφους, αυτή η αυξημένη παραγωγή τροφίμων έχει επίσης επηρεάσει τη διατροφή μας με απρογραμμάτιστους τρόπους.