Πληρωμή προκαταβολής έτους 2021 για τους δικαιούχους των δράσεων 10.1.08 (κομφούζιο) και 10.1.07 (2/12/2021)

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε Ημαθίας ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω πληρωμές :

Α. Δράση 10.1.08 « Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (κομφούζιο) (προκαταβολή έτους 2021 σε ποσοστό 70%)

  • 1η Πρόσκληση 940 δικαιούχοι , ποσό 579.370,79 €
  • 2η Πρόσκληση 1538 δικαιούχοι , ποσό 807.238,04 €
  • 3η Πρόσκληση 329 δικαιούχοι , ποσό 138.277,79 €

Β. Δράση 10.1.07 « Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων σε ορυζώνες» (προκαταβολή έτους 2021 σε ποσοστό 65%)

  • 1η Πρόσκληση 31 δικαιούχοι , ποσό 50.881,99 €