“Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ υλοποιεί όλες τις αναγκαίες διορθώσεις, ώστε σε συνεργασία με τα ΚΥΔ, και τους ίδιους τους αγρότες, να αντιμετωπιστούν όλα τα ζητήματα που έχουν ανακύψει. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δημοσίως, αλλά και στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου, έχει παράσχει τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις ότι η πληρωμή θα στεφθεί με επιτυχία και ότι θα υλοποιηθεί πριν από τα Χριστούγεννα. Κανένας παραγωγός δεν θα χάσει αυτά που δικαιούται” τονίζει, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του στην “Υπαιθρο Χώρα” ο ΥπΑΑΤ, Σπήλιος Λιβανός.

Αναφερόμενος στις προκηρύξεις που έρχονται στο επόμενο δίμηνο είπε:
“Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε κυρίως τους νέους παραγωγούς με κατεύθυνση τον σεβασμό στο περιβάλλον και την ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας. Να κάνουμε το επάγγελμα του αγρότη επιχειρηματική ευκαιρία και οι νέοι μας να ασχολούνται με αυτό από επιλογή, όχι από ανάγκη επιβίωσης”.

Τα προγράμματα που τρέχουν ή πρόκειται άμεσα να εξαγγελθούν είναι, σύμφωνα με τον Σπήλιο Λιβανό, τα εξής:

 1. Νέοι Αγρότες: 420 εκατ. ευρώ
 2. Σχέδια Βελτίωσης: 180 εκατ. ευρώ
 3. Αγροτική Οδοποιία: 43 εκατ. ευρώ
 4. Γεωργικοί Σύμβουλοι: 80 εκατ. ευρώ
 5. Βιολογική Γεωργία: 490 εκατ. ευρώ
 6. Ενίσχυση της ποιότητας στην παραγωγή: 41 εκατ. ευρώ
 7. Απονιτροποίηση: 150 εκατ. ευρώ
 8. Μέτρο 16 «Συνεργασία – Καινοτομία» 65 εκατ. ευρώ
 9. Δάσωση Γεωργικών Γαιών: 90 εκατ. ευρώ
 10. Ευζωία Ζώων: 45 εκατ. ευρώ
 11. Αλιευτικά Καταφύγια μέχρι 31/12/2021
 12. Μεγάλα Εγγειοβελτιωτικά Έργα με ΣΔΙΤ μέσω του Ολοκληρωμένου Προγράμματος «Υδωρ 2.0»: 1,6 δισ. ευρώ με προοπτική 25ετίας τα 4,2 δισ. ευρώ
 13. Δημόσια Εγγειοβελτιωτικά Έργα μικρά κάτω από 2,2 εκατ. ευρώ συνολικού ΓΤ/Υ 40 εκατ. ευρώ
 14. ΤΕΑΑ Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης: 480 εκατ. ευρώ
 15. Εργαλείο μικροπιστώσεων (έως 25 000 ευρώ) σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Τράπεζα Ελλάδος: 21 εκατ. ευρώ
 16. ΕΠΑλθ 2014-2020 (οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν το 2023): 525 εκατ. ευρώ
 17. ΠΑΛΥΘ 2021 -2027:510 εκατ. ευρώ
 18. Πρόσθετοι πόροι εξισωτικής αποζημίωσης για προστασία παραγωγών σε ορεινές, νησιωτικές και μειονεκτικές περιοχές: 460 εκατ ευρώ
 19. Ταμείο Αλληλοβοήθειας – Πιλοτική εφαρμογή μέτρου διαχείρισης κινδύνων: 9,5 εκατ. ευρώ