Η νέα έκθεση του FAO (δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 2/12) προβλέπει την παγκόσμια παραγωγή δημητριακών σε 2.791 εκατομμύρια τόνους το 2021, νέο ρεκόρ και 0,7% υψηλότερη από το προηγούμενο έτος. Σε σύγκριση με το 2020, η παγκόσμια παραγωγή χονδροειδών σιτηρών και ρυζιού αναμένεται να αυξηθεί, αντίστοιχα, κατά 1,4% και 0,9%, ενώ για το σιτάρι θα μειωθεί κατά 1,0%.

Η παγκόσμια χρησιμοποίηση δημητριακών το 2021/2022 προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,7% σε 2.810 εκατομμύρια τόνους, ενώ τα παγκόσμια αποθέματα δημητριακών μέχρι το κλείσιμο των εποχών το 2022 προβλέπεται να μειωθούν κατά 0,9% από τα επίπεδα ανοίγματος. Η επακόλουθη αναλογία αποθεμάτων προς χρήση 28,6% «θα εξακολουθούσε να δείχνει μια άνετη κατάσταση εφοδιασμού συνολικά», σύμφωνα με τον FAO.

Ο FAO προβλέπει ότι το παγκόσμιο εμπόριο δημητριακών το 2021/2022 θα αυξηθεί κατά 0,7% σε 480 εκατομμύρια τόνους, με την αναμενόμενη επέκταση του παγκόσμιου εμπορίου σιταριού κατά 2,2% να αντισταθμίζει μια πιθανή συρρίκνωση του εμπορίου χονδροειδών σιτηρών.