Η προώθηση της έρευνας, της ανταλλαγής γνώσεων και της καινοτομίας θα είναι ουσιαστικής σημασίας για τη διασφάλιση ενός έξυπνου και βιώσιμου γεωργικού τομέα.

Ως μέρος της δέσμευσής της να υποστηρίξει την έρευνα και την καινοτομία στη γεωργία, η Ευρωπαική Επιτροπή πρότεινε να διατεθούν 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Horizon Europe για έργα που σχετίζονται με τα τρόφιμα, τη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη και τη βιοοικονομία .

Η μεταρρυθμισμένη ΚΓΠ θα επωφεληθεί από αυτή την αυξημένη επένδυση, ενσωματώνοντας ισχυρότερα συστήματα γεωργικής γνώσης και καινοτομίας για την τόνωση της ανάπτυξης έργων καινοτομίας, τη διάδοση των αποτελεσμάτων τους και την ενθάρρυνση της χρήσης τους όσο το δυνατόν ευρύτερα. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αγρότες θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο για την ανταλλαγή νέων γνώσεων και ιδεών.