Η νέα ΚΑΠ θα ενισχύσει τη θέση των αγροτών στην εφοδιαστική αλυσίδα και θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα του αγροδιατροφικού τομέα:

-βελτιωμένη διαπραγματευτική δύναμη: νέοι κανόνες θα ενισχύσουν τη συνεργασία των παραγωγών, ενθαρρύνοντας τους αγρότες να συνεργαστούν και δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν αντισταθμιστική δύναμη στην αγορά.
-προσανατολισμός προς την αγορά: η νέα ΚΓΠ διατηρεί τον συνολικό προσανατολισμό προς την αγορά από τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις, ενθαρρύνοντας τις εκμεταλλεύσεις της ΕΕ να ευθυγραμμίσουν την προσφορά με τη ζήτηση στην Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν.
-αποθεματικό κρίσης: για την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων, η αναθεωρημένη ΚΓΠ περιλαμβάνει νέο χρηματοοικονομικό αποθεματικό ύψους τουλάχιστον 450 εκατ. ευρώ ετησίως.
-υποστήριξη για τον αμπελοοινικό τομέα: συμφωνήθηκαν ειδικοί κανόνες για τη βελτίωση της στήριξης στον αμπελοοινικό τομέα.