“Το σχέδιό μας θέτει στο επίκεντρο ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο, για την ελληνική αγροτική οικονομία. Το μοντέλο αυτό εστιάζει στη βελτίωση της παραγωγής, με αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών από τους Έλληνες παραγωγούς του αύριο. Εξασφαλίζουμε σημαντικούς πόρους, για την είσοδο νέων γεωργών, θέτοντας ως προϋπόθεση την ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση, προκειμένου να πετύχουμε: την ηλικιακή ανανέωση του πρωτογενούς τομέα και τη μετάβαση στη γεωργία και κτηνοτροφία του μέλλοντος. Παράλληλα, ενδυναμώνουμε την αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση, δημιουργώντας ένα σύγχρονο σύστημα, το AKIS, το οποίο λειτουργεί σε τρία επίπεδα: εκπαίδευση-κατάρτιση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και έρευνα” τόνισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Στύλιος, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό “στοχεύουμε στη μείωση της γραφειοκρατίας με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΥΠΑΑΤ, καθώς και τους φορείς που εποπτεύει, προκειμένου να κάνουμε όλες τις διαδικασίες απλούστερες, ταχύτερες και πιο αποτελεσματικές.

Υψηλά στις προτεραιότητές μας είναι να παράξουμε ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα. Θέλουμε να διατηρήσουμε και να αυξήσουμε την υψηλή ποιότητα και διατροφική αξία των ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Στηρίζουμε τις βιολογικές καλλιέργειες, με βάση τη Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» με στόχο να δώσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα μας, να αυξήσουμε περαιτέρω τις εξαγωγές μας και να κάνουμε πιο προσιτές τις τιμές για τον Έλληνα καταναλωτή.

Τέλος, η νέα ΚΑΠ συναντά την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 2020-2030. Αυτό καταδεικνύεται από την υποχρέωση ότι το 40% των πόρων της νέας ΚΑΠ, με βάση τον Κανονισμό, θα πρέπει να κατευθυνθεί σε περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα.

Οραματιζόμαστε έναν έξυπνο, ανθεκτικό και διαφοροποποιημένο αγροτικό τομέα που θα παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα, θα προτάσσει την προστασία του περιβάλλοντος και θα προσελκύει νέους ανθρώπους στον πρωτογενή τομέα. Για να καταφέρουμε, όλοι μαζί, να κρατήσουμε ζωντανή -και το κυριότερο, ευημερούσα- την ελληνική περιφέρεια”.