Τα συνολικά ευρωπαϊκά κονδύλια για τη νέα ΚΑΠ την περίοδο 2023-2027 ανέρχονται σε 13.4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 9.68 δισ. ευρώ προορίζονται για τον Α’ Πυλώνα και 3.7 δισ. ευρώ περίπου για τον Β’ Πυλώνα. Σύμφωνα με την εφημερίδα “Ύπαιθρος Χώρα, στο εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο:

  • Διατηρούνται οι τρεις αγρονομικές περιφέρειες.
  • Ο ενεργός αγρότης ορίζεται με βάση τεκμήρια οικονομικής δραστηριότητας.
  • Προχωρά η Σύγκλιση των δικαιωμάτων. Παραμένουν όλες οι Συνδεδεμένες. Αυξάνονται οι πόροι του Β’ Πυλώνα.
  • Ενισχύονται τα Συνεργατικά Σχήματα.

Η Βασική Ενίσχυση ανέρχεται σε 4,39 δισ. ευρώ για την περίοδο 2023-2027. Η στήριξη θα παρέχεται με βάση τις τρεις αγρονομικές περιφέρειες (Αροτραίες, Μόνιμες Καλλιέργειες, Βοσκοτόπια). Δικαιούχοι της Βασικής παραμένουν οι ενεργοί αγρότες, αλλά με διαφορετικά κριτήρια. Ενεργοί γεωργοί θα είναι:

  • Οι κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων που έλαβαν ενισχύσεις λιγότερες των 5.000 ευρώ.
  • Όσοι έλαβαν ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και προσκομίζουν τιμολόγια αγοράς εισροών και πώλησης προϊόντων. Από αυτά τα στοιχεία, λοιπόν, θα εξαρτάται και η καταβολή των επιδοτήσεων.