Συνολικό ποσό 185,9 εκατομμυρίων ευρώ έχει δεσμευθεί για την προώθηση προϊόντων αγροδιατροφικών προϊόντων εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Επίτροπος Γεωργίας κ. Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι δήλωσε τα εξής: «Η προώθηση της ποιότητας και της ασφάλειας των ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε ολόκληρο τον κόσμο αποτελεί σημαντική διάσταση της στήριξης της Επιτροπής προς τους Ευρωπαίους γεωργούς και παραγωγούς. Η πολιτική προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων διαδραματίζει καίριο ρόλο στη μετάβαση σε βιώσιμα συστήματα τροφίμων. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη βιολογική γεωργία και τις πιο βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, που συνδέονται με την προώθηση των νωπών φρούτων και λαχανικών, τα οποία είναι απαραίτητα για μια υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Η ζήτηση γι’ αυτά τα προϊόντα πρέπει να αυξηθεί εάν θέλουμε να συμμετάσχουν περισσότεροι παραγωγοί στην πράσινη μετάβαση».