Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ Δημήτρης Οδ. Παπαγιαννίδης υποδέχθηκε στα γραφεία της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ για δεύτερη φορά φέτος τον δήμαρχο Σουφλίου Έβρου κ Παναγιώτη Καλακίκο που παράλληλα είναι και Πρόεδρος της “Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ”.

Στην τεχνική σύσκεψη που ακολούθησε, συζήτησαν για την πορεία υλοποίησης των επικείμενων προκηρύξεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-2022.

Ειδικότερα τονίσθηκε το επιτακτικό πρόβλημα άρδευσης που αντιμετωπίζουν οι παραγωγικές καλλιέργειες του Σουφλίου, από τη μη κανονική λειτουργία των αρδευτικών δικτύων όπως οι δενδρώδεις καλλιέργειες, κηπευτικά, πατάτες, σιτηρά , καλαμπόκι, αμπέλια, και η ανάπτυξη ξανά της σηροτροφίας, της μελισσοκομίας, της κτηνοτροφίας και της παραγωγής τυροκομικών προϊόντων.

Στο Σουφλί έχει έδρα η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ, που ολοκλήρωσε πρόσφατα στις 8-12-2021 την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων των δικαιούχων στα πλαίσια της 1ης Πρόσκλησης ιδιωτικών έργων CLLD/LEADER ΕΠΑλΘ του Τοπικού Προγράμματος Κεντρικού και Νοτίου Έβρου CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020 που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020».

Η ολοκλήρωση της πρόσκλησης εκ του αποτελέσματος ανέδειξε την εξαιρετική δυναμική των επιλέξιμων περιοχών νήσου Σαμοθράκης, Μάκρης, Άνθειας και Λουτρού καθώς κατατέθηκαν συνολικά 92 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 18,3 εκ. ευρώ με δημόσια δαπάνη 14,3 εκ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας είκοσι (20) φορές και πλέον την αρχική προκηρυσσόμενη δημόσια δαπάνη που ανέρχεται σε 649.576,00€.

Μετά από αυτήν τη θετική εξέλιξη ο Πρόεδρος ζήτησε και την ανάλογη κάλυψη της ζήτησης και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την υπερδέσμευση επιπλέον διαθέσιμων πόρων απόφαση την οποία μετά από εισήγηση της ΓΓΕΠΥ/ ΕΠΑλΘ θα λάβει ο Υπουργός κ Σπήλιος Λιβανός και ο κ Σίμος Κεδίκογλου.

Στόχος η ολοκλήρωση ενός αναπτυξιακού, βιώσιμου, ευφυούς, ασφαλούς, πλήρους και λειτουργικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και των Ελλήνων αγροτών.