Μεγάλες αλλαγές αναμένεται να δουν στα χρήματα που θα λαμβάνουν ως άμεσες ενισχύσεις οι παραγωγοί της χώρας από το 2023 και μετά, με δεδομένο ότι το συνολικό ποσό της Βασικής Ενίσχυσης πρόκειται να είναι μειωμένο κατά 18% σε σχέση με σήμερα.

Η εφαρμογή των Οικολογικών Σχημάτων, της Αναδιανεμητικής και της Ενίσχυσης των Γεωργών Νεαρής Ηλικίας, αλλά κυρίως ο αυξημένος προϋπολογισμός για τις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις (19 ενισχυμένα Καθεστώτα) έρχονται από το 2023 να απορροφήσουν σημαντικά κονδύλια από τη Βασική Ενίσχυση. Αυτό, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της Εσωτερικής Σύγκλισης, ουσιαστικά με τη σταδιακή κατάργηση των ιστορικών δικαιωμάτων έως το 2026, ανατρέπουν όλα όσα γνώριζαν μέχρι σήμερα οι Έλληνες παραγωγοί, όσον αφορά την εισοδηματική τους στήριξη.

Από το 2023 η Βασική Ενίσχυση θα ανέρχεται στα 866.420.560 ευρώ/έτος (δηλαδή στο 82% του 1.060.508.659 ευρώ, όπως θα κατανέμονται έως και το έτος ενίσχυσης 2022). Το ποσό προκύπτει μετά τις τελευταίες αλλαγές του ΥΠΑΑΤ στην πρόταση για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο και τη διατήρηση των 19 Συνδεδεμένων Ενισχύσεων.

Σύμφωνα με την «Υπαιθρο Χώρα», το 2022 θα εφαρμοστεί το μοντέλο της Εσωτερικής Σύγκλισης σύμφωνα με το παλιό σύστημα (πλαφόν 30%). το οποίο εξαιρέθηκε για τα έτη 2020 και 2021. Με τον τρόπο αυτόν, από το 2023 ξεκινά η Εσωτερική Σύγκλιση, με ρυθμό 25% ανά έτος. Με την εφαρμογή της, η Μέοη Περιφερειακή Αξία Δικαιώματος το 2026 υπολογίζεται ανά Αγρονομική Περιφέρεια στα:

  • 224.05 ευρώ/εκτάριο για τις ετήσιες καλλιέργειες.

Ί 183.58 ευρώ/εκτάριο για τους βοσκοτόπους.

  • 282.50 ευρώ/εκτάριο για τις μόνιμες καλλιέργειες.

Αναδιανεμητική Ενίσχυση

Η ανακατανομή των πόρων από τις μεγαλύτερες σε μικρότερες ή μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα γίνει με βάση τις τρεις αγρονομικές περιφέρειες της χώρας, με τα κατώτατα και ανώτατα όρια να έχουν οριστεί αντίστοιχα:

  • Για τις αροτραίες καλλιέργειες στα 2 και 11 εκτάρια/εκμετάλλευση (1 14.48 ευρώ ανά δικαίωμα).
  • Για τις δενδρώδεις καλλιέργειες στα 1 και 4 εκτάρια/εκμετάλλευση (108.47 ευρώ ανά δικαίωμα).
  • Για τους βοσκότοπους στα 1 και 17 εκτάρια/ εκμετάλλευση (96 ευρώ ανά δικαίωμα).