Με τις καινοτόμες διαδικασίες και τα προϊόντα της, η χημική βιομηχανία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Οι ερευνητές της BASF, μέσω του επιστημονικού τους έργου, συμβάλλουν στη επίτευξη μίας αειφόρου ανάπτυξης. Τέτοια απτά παραδείγματα ερευνητικής καινοτομίας της BASF, που σχετίζονται με τις μετακινήσεις και τη γεωργία, όπως καινοτόμα αντιψυκτικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή νέες τεχνολογίες εφαρμογών ακριβείας για τη γεωργία, παρουσιάστηκαν τις προάλλες στη συνέντευξη τύπου για την Έρευνα της εταιρείας από τη Δρα. Melanie Maas-Brunner, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Εκτελεστικών Διευθυντών και Γενική Διευθύντρια Τεχνολογίας της BASF SE, μαζί με επιστήμονες της BASF.

Το τμήμα έρευνας της BASF αναπτύσσει λύσεις για τη βιώσιμη γεωργία. Οι αγρότες αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις: τη σίτιση του αυξανόμενου παγκόσμιου πληθυσμού, που θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια μέχρι το 2050, τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες λόγω της κλιματικής αλλαγής, τον ασφαλή και αποτελεσματικό έλεγχο εχθρών, εντόμων και ζιζανίων εν μέσω αυξανόμενης αντοχής, καθώς και τους πεπερασμένους φυσικούς πόρους και την περιορισμένη καλλιεργήσιμη γη. Ως εκ τούτου, χρειάζονται επειγόντως καινοτομίες σε διάφορους τομείς, για παράδειγμα από νέους σπόρους και χαρακτηριστικά έως καινοτόμα προϊόντα φυτοπροστασίας και ψηφιακές εφαρμογές.

Το σιτάρι είναι μία από τις σημαντικότερες σπορές στον κόσμο, με όγκο πάνω από 770 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ετησίως. Η απόδοση του σιταριού πρέπει να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Ο στόχος αυτός θα είναι δυσκολότερο να επιτευχθεί λόγω της περιορισμένης αρόσιμης γης και των απωλειών στην παραγωγή που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή. Μέσω ενός προγράμματος παραγωγής παγκοσμίου εμβέλειας, αλλά και προσαρμοσμένου στις τοπικές ανάγκες, η BASF αναπτύσσει ένα νέο υβριδικό σιτάρι, με χαρακτηριστικά προστιθέμενης αξίας, για αυξημένη απόδοση και ποιότητα, καθώς και για αντοχή στις ασθένειες και τα έντομα. Αξιοποιώντας ποικίλες γενετικές μεθόδους από περιοχές που έχουν ως βασική καλλιέργεια το σιτάρι, οι ερευνητές της BASF επιλέγουν τα καλύτερα φυτικά χαρακτηριστικά από γενετικά διακριτές γονικές σειρές. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία ανταποκρίνεται στις ανάγκες των αγροτών και των συνεργατών της σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, ώστε να επιτύχουν μία σταθερή απόδοση και μία ενισχυμένη ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή.

Για τη βελτιστοποίηση της φυτικής παραγωγής, η BASF έχει αναπτύξει μια έξυπνη πλατφόρμα μοντελοποίησης φυτών, που παρέχει γεωπονικές συμβουλές ακριβείας, βασισμένες σε συνεχή ανάλυση δεδομένων. Επεξεργάζεται οικονομικές και βιολογικές παραμέτρους, καθώς και παραμέτρους αειφορίας, για να παρέχει ψηφιακές γεωπονικές συμβουλές στους αγρότες, δίνοντάς τους την ευκαιρία να επιτύχουν αποτελεσματική και περιβαλλοντικά ορθή φυτική παραγωγή. Τα δεδομένα της πλατφόρμας χρησιμοποιούνται σε διάφορα προϊόντα από την xarvio® Digital Farming Solutions. Για παράδειγμα, στο πρόγραμμα έξυπνου ψεκασμού Smart Spraying που αναπτύχθηκε με την Bosch, τα δεδομένα συνδυάζονται με αισθητήρες κάμερας υψηλής τεχνολογίας και λογισμικό για την επί τόπου χρήση ζιζανιοκτόνου σε ζιζάνια μόνον όπου χρειάζεται. Τα πειράματα στον αγρό δείχνουν ότι ο εν λόγω συνδυασμός τεχνολογίας μπορεί να προσφέρει εξοικονόμηση όγκου ζιζανιοκτόνου έως και κατά 70 %. Η μείωση αυτή συμβάλλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα προσφέρει οικονομικά οφέλη για τους αγρότες.

Οι αλλαγές στο σχεδιασμό της έρευνας – η μετάβαση από τη διαδοχική στην παράλληλη έρευνα – αντιπροσωπεύουν επίσης μια εντυπωσιακή προσέγγιση των βιώσιμων καινοτομιών. Με αυτήν τη μεθοδολογία, τα προϊόντα και οι εφαρμογές αναπτύσσονται ολιστικά ήδη από την αρχή και οι πτυχές της βιωσιμότητας λαμβάνονται υπόψη στα πρώιμα στάδια Ε&Α. Η BASF ανέπτυξε κατ’ αυτόν τον τρόπο με επιτυχία το νέο μυκητοκτόνο Revysol®. Αυτή η δραστική ουσία, από τη χημική κατηγορία των τριαζολών, επιδεικνύει ισχυρή βιολογική απόδοση έναντι μιας σειράς σχετικών μυκητολογικών ασθενειών. Ταυτόχρονα, πληροί όλες τις απαιτήσεις για ασφαλή και περιβαλλοντικά συμβατή χρήση.