Επτά στους δέκα νέους αγρότες εντάσσονται στο Υπομέτρο 6.1 του Προγράμματος Νέων Αγροτών, όπως προκύπτει από την επεξεργασία των αιτήσεων που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά τη λήξη της σχετικής προθεσμίας. Σύμφωνα με την «Ύπαιθρο Χώρα», η συμμετοχή των υποψήφιων δικαιούχων είναι ιδιαίτερα μεγάλη σε 8 από τις 13 Περιφέρειες, ενώ μόνο στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Αττικής δεν καλύπτεται ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Όπως είχε γίνει και στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, έτσι και στην τρέχουσα θα υπάρξει ανακατανομή κονδυλίων που περισσεύουν, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες από άλλες περιοχές που παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση. Από αυτές τις τέσσερις Περιφέρειες προκύπτει ένα ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Στη Θεσσαλία υποβλήθηκαν 1.968 αιτήσεις, με ποσοστό κάλυψης του προϋπολογισμού 157%. Στην Κρήτη φαίνεται να σημειώνεται το αδιαχώρητο από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ενώ δεύτερη Περιφέρεια σε ποσοστό υπερκάλυψης αναδεικνύεται η Δυτική Ελλάδα με ποσοστό 182%. Υπενθυμίζεται ότι τα προσεχή χρόνια αναμένονται ακόμα δύο προκηρύξεις, το 2023 και το 2025, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του υπουργού Σπ. Λιβανού.