Ο Διεθνής Διαγωνισμός Ελαιολάδου στον Καναδά (https://canadaiooc.com) ολοκληρώνεται σήμερα.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, που έχει ήδη ξεκινήσει από την 1η Σεπτεμβρίου 2021, λήγει την 30η Απριλίου 2022. Ως πρόωρες υποψηφιότητες (early bird) θεωρούνται όσες υποβάλλονται μέχρι σήμερα 10 Ιανουαρίου 2022. Τα σχετικά δείγματα θα αποστέλλονται από 1 Απριλίου μέχρι 10 Μαΐου 2022.