Η καναδική αγορά βέγκαν ειδών διατροφής είναι ταχέως αναπτυσσόμενη, όπως συμβαίνει και σε άλλες αγορές, ιδίως ανεπτυγμένων οικονομιών. Ο Καναδάς, μαζί με τις ΗΠΑ, αντιμετωπίζονται ως ενιαία αγορά της Βορείου Αμερικής, σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά, τις τάσεις και τις προοπτικές.
“Οι ελληνικές εταιρείες πρέπει να εξετάσουν εγκαίρως την στροφή των καταναλωτών προς την χορτοφαγική ή βέγκαν διατροφή και να αναπτύξουν τα αντίστοιχα προϊόντα” σημειώνει σε έκθεσή του το ελληνικό γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Τορόντο.

Τα προϊόντα βάγκαν συνιστάται να ξεχωρίζουν έναντι των άλλων, ως προς την συσκευασία / τυποποίηση, ως διακριτή κατηγορία. Η χρήση ιδιαίτερου σήματος Βέγκαν μπορεί να βοηθήσει στην δημιουργία διακριτής ταυτότητας προϊόντος. Ωστόσο, δεν υπάρχει κοινώς αποδεκτό διεθνές ή ευρωπαϊκό σήμα. Δεν υπάρχει ακόμη ενιαία πιστοποίηση προϊόντων βέγκαν.

Οι στατιστικές εισαγωγών—εξαγωγών δεν προσφέρονται για την εξαγωγή συμπερασμάτων, γιατί τα προϊόντα βέγκανεντάσσονται στις υφιστάμενες δασμολογικές κατηγορίες προϊόντων φυτικής προέλευσης. Τα βέγκαν υποκατάστατα γαλακτοκομικών προϊόντων δεν αντιμετωπίζουν την δυσμενή δασμολογική μεταχείριση που αντιμετωπίζουν τα εισαγόμενα γαλακτοκομικά προϊόντα στον Καναδά αλλά και σε άλλες χώρες.

Συνεπώς, φερ’ ειπείν ένα φυτικό υποκατάστατο βουτύρου, έστω με μία ελάχιστη περιεκτικότητα κανονικού βουτύρου π.χ. 5%, έχει μηδενικό εισαγωγικό δασμό στον Καναδά, και έχει πλεονέκτημα έναντι του αντίστοιχου γαλακτοκομικού προϊόντος που είτε εισάγεται με μηδενικό δασμό αρκεί να εντάσσεται στην επιτρεπόμενη ετήσια ποσόστωση, είτε επιβαρύνεται με δασμό άνω του 200% εάν είναι εκτός ποσόστωσης.

Για την προώθηση προϊόντων βέγκαν που έχουν βρει αντιπρόσωπο / εισαγωγέα στον Καναδά, μπορεί να ενδείκνυται η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προώθησή τους στους καταναλωτές, εφ’ όσον βεβαίως αυτό δικαιολογείται από τον όγκο πωλήσεων.