Οι κρατικές ενισχύσεις που δόθηκαν για τη στήριξη των παραγωγών εκτροφής χοίρων, αυτόχθονων μαύρων χοίρων και μελιού για την Αιτωλοακαρνανία, έφτασαν το ποσό των 2.254.535,25 €, αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός. Οι ενισχύσεις αφορούν σε συνολικά 346 δικαιούχους.
Αναλυτικότερα:
Για την εκτροφή χοίρων, καταβλήθηκε το ποσό των 2.057.132,28 € σε 220 δικαιούχους.
Για την εκτροφή αυτόχθονων μαύρων χοίρων καταβλήθηκε το ποσό των 90.485,76 € σε 12 δικαιούχους.
Για την παραγωγή μελιού καταβλήθηκε το ποσό των 106.917,21 € σε 114 δικαιούχους.