Το Lymantria dispar (L.) (Lepidoptera: Erebidae) είναι αυτόχθον είδος το οποίο προσβάλλει τα δάση βελανιδιάς στην Κεντρική και την Νότια Ευρώπη, Ασία και Αφρική. Δημιουργεί δε μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα καθώς μπορεί να καταστρέψει ολόκληρα δέντρα και να προκαλέσει προβλήματα υγείας σε ανθρώπους και ζώα (π.χ. αλλεργίες, δερματικές παθήσεις).
Στόχος του ερευνητικού προγράμματος είναι η χρήση «έξυπνων» παγίδων και φερομονών για την παρακολούθηση και την καταπολέμηση του εντόμου σε Ελλάδα, Ισπανία και Σλοβενία, όπου οι εφαρμογές με εντομοκτόνα δεν είναι πάντα εφικτές.

Σκοποί του προγράμματος
Σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμων ανακυκλώσιμων παγίδων.
Συνεχής παρακολούθηση των επιπέδων προσβολής με την χρήση “έξυπνων” παγίδων.
Ελαχιστοποίηση των επιπέδων προσβολής σε διαφορετικές περιοχές – στόχους.
Μείωση του κόστους εφαρμογής σε σύγκριση με την χρήση εντομοκτόνων.
Μείωση των οχλήσεων που προκύπτουν από την προνύμφη.
Βελτίωση του σχεδιασμού και της αποτελεσματικότητας των φερομονικών παγίδων.
Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μεθόδων παρεμπόδισης της συζεύξεως των δύο φύλων.
Θετική επίδραση στην διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας.
Μεταφορά της γνώσεως στους φορείς προστασίας των δασών, τις δημοτικές αρχές και τους τοπικούς φορείς.

Συμμετέχοντες
UTH – University of Thessaly (Coordinator) – Ελλάς
AUA – Agricultural University of Athens – Special Account for Research Funds (Associated beneficiary) – Ελλάς
AIMPLAS- Asociacion de Investigacion de Materiales Plasticos y Conexas (Associated beneficiary) – Ισπανία
PROBODELT – Probodelt SL (Associated beneficiary) – Ισπανία
UL – University of Ljubljana (Associated beneficiary) – Σλοβενία
UdL – Universitat de Lleida (Associated beneficiary) – Ισπανία
(ΠΗΓΗ: ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)