Με κόφτη απειλείται ο αριθμός των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων που προτείνει η Ελλάδα στο Στρατηγικό της Σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ, καθώς, όπως αποκαλύπτουν δύο ανώτατοι αξιωματούχοι των Βρυξελλών, οι 19 τομείς που έχουν υποβληθεί για το καθεστώς κατά τη νέα προγραμματική περίοδο πρόκειται να απορροφήσουν μεγάλο ποσοστό των άμεσων ενισχύσεων εις βάρος τόσο της Βασικής Ενίσχυσης όσο και των Οικολογικών Σχημάτων, γεγονός που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό.

Όπως σημειώνουν στην «Υπαιθρο Χώρα», ενώ το ελληνικό Σχέδιο έχει καταρτιστεί με άρτιο τρόπο, εντούτοις το καθεστώς των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων προβληματίζει την Κομισιόν, η οποία και θα το θέσει προς συζήτηση με την ελληνική πλευρά κατά την πρώτη έγγραφη κοινοποίηση των παρατηρήσεών της.

Μάλιστα, τονίζουν πως υπάρχει μια αναντιστοιχία σε σχέση με την ανάλυση SWOT, η οποία διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, πως κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο η «πολυδιάσπαση των συνδεδεμένων ενισχύσεων σε συνολικά 19 τομείς» αποτέλεσε αδυναμία, συμβάλλοντας «στην αύξηση της ανισοκατανομής των άμεσων ενισχύσεων». Επιπλέον, από το σύνολο των προϊόντων, «μόνο τα πέντε εισπράττουν το 72% του συνολικού ποσού των Συνδεδεμένων».

Όπως υπογραμμίζεται στην ανάλυση, «με δεδομένη τη μέχρι τώρα πολυδιάσπαση στη χορήγηση των προαιρετικών Συνδεδεμένων Ενισχύσεων σε πολύ μεγάλο αριθμό προϊόντων (19) και τις δυνατότητες ενίσχυσης συγκεκριμένων κλάδων μέσω των ενισχύσεων αυτών, προκύπτει η ανάγκη για καλύτερη στόχευσή τους».

Κατά την αξιολόγηση των Στρατηγικών Σχεδίων των κρατών-μελών, η Κομισιόν θα λάβει υπόψη της τόσο τις SWOT αναλύσεις, όσο και τις δικές της παρατηρήσεις, όπως τις απέστειλε πριν από έναν χρόνο στις εθνικές αντιπροσωπείες, σε συνδυασμό πάντα με τις προτάσεις πολιτικής που διέπουν τα Σχέδια και εάν συνάδουν με τις αρχές της νέας ΚΑΠ και των ειδικών στρατηγικών της Πράσινης Συμφωνίας, δηλαδή «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» και της Βιοποικιλότητας.

Για το ελληνικό Στρατηγικό Σχέδιο φαίνεται, λοιπόν, πως η αχίλλειος πτέρνα του είναι το καθεστώς των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων, καθώς η Ελλάδα θέλει διατηρήσει και τους 19 τομείς προϊόντων, όπως την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.