Τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2022 για ευρωπαϊκά προγράμματα προώθησης των γεωργικών προϊόντων διατροφής, στην ΕΕ και στο εξωτερικό δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Όπως και το 2021, φέτος δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση προϊόντων και μεθόδων που υποστηρίζουν πιο άμεσα τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση βιολογικών προϊόντων, φρούτων και λαχανικών και τη βιώσιμη γεωργία.
Για τον λόγο αυτό διατίθενται 185,9 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ευρωπαϊκών αγροδιατροφικών προϊόντων εντός και εκτός ΕΕ. Από τον συνολικό προϋπολογισμό, 176,4 εκατ. ευρώ διατίθενται για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων προώθησης, που θα επιλεγούν από τις προτάσεις που ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα. Η υπόλοιπη χρηματοδότηση θα στηρίξει πρωτοβουλίες της ΕΕ στον τομέα αυτό.
Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 21 Απριλίου 2022.
(ΠΗΓΗ: ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ)