Κατευθυντήριες γραμμές για ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών στην Ενιαία Αγορά

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ενιαίας αγοράς και λειτουργεί προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και των επιχειρήσεων. Η διασφάλιση και η...
- Advertisement -
- Advertisement -