Αρχική Ετικέτες ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ετικέτα: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μερικοί από τους πιο καινοτόμους τρόπους βελτίωσης των γεωργικών πρακτικών περιλαμβάνουν την πυρηνική τεχνολογία. Η χρήση ισοτόπων ή τεχνικών ακτινοβολίας στη γεωργία μπορεί να ελέγξει τα παράσιτα και τις ασθένειες, να αυξήσει την παραγωγή των καλλιεργειών, να...
Στις 27 Μαρτίου 2021 τίθεται σε εφαρμογή ο κανονισμός της ΕΕ για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην τροφική αλυσίδα. Η πρόταση της Επιτροπής για τον κανονισμό εγκρίθηκε το 2019, μετά από μια...
Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί καίριο ζήτημα για την κοινωνία λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα παγκόσμιας έρευνας της Tetra Pak, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Ipsos. Οι...
Για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων έδωσε σήμερα το πράσινο φως για την κατανάλωση τροφών που παράγονται από ένα είδος κολεοπτέρου, κάνοντας ένα πρώτο βήμα ώστε οι Βρυξέλλες να επιτρέψουν σε ένα...
Ο κλάδος δημόσιας υγείας και τροφίμων της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο διοργανώνει διαδικτυακό επιστημονικό σεμινάριο (webinar) με θέμα «Η ασφάλεια των τροφίμων στην εποχή της πανδημίας COVID-19». Το σεμινάριο...
Το Κοινοβούλιο ζητεί μεγαλύτερες προσπάθειες για την απομάκρυνση των μη ασφαλών προϊόντων από την αγορά της ΕΕ και την προσαρμογή των κανόνων ασφάλειας των προϊόντων στην ψηφιακή εποχή. Το ψήφισμα για την ασφάλεια των...
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ένωση για τη Μεσόγειο θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο ανάπτυξης μακροπεριφερειακής στρατηγικής για την επισιτιστική ασφάλεια στη Μεσόγειο, να προωθήσουν μια αγρο-οικολογική μετάβαση προς πρακτικές που διατηρούν το έδαφος και τη...
Μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και την ενίσχυση της ασφάλειας και της βιωσιμότητας των προϊόντων, πρότεινε η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ. Σε ψήφισμα σχετικά με τη βιώσιμη ενιαία...
«Η ασφάλεια των τροφίμων είναι ένας καθοριστικός παράγοντας για να υπάρχει επάρκεια τροφίμων για όλους τους ανθρώπους πάνω στη Γη. Αποτελεί βασικό συστατικό για τη μείωση της φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη. Κίνδυνοι ...
- Advertisement -
- Advertisement -