Αρχική Ετικέτες ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Ετικέτα: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η πολιτική προώθησης των γεωργικών προϊόντων διατροφής ήταν συνεπής με τους στόχους της. Έχει αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του τομέα και έχει ευαισθητοποιήσει για τα υψηλά πρότυπα των προϊόντων της ΕΕ, ιδίως σε τρίτες αγορές. Το 2021, η Επιτροπή θα...
Ενόψει της νέας πρόσκλησης  του 2021,  που αφορά τα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων (στο πλαίσιο των Καν (ΕΕ)1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κατ’ εξουσιοδότηση Καν(ΕΕ)1829/2015 της Επιτροπής και του εκτελεστικού Καν(ΕΕ)1831/2015 της Επιτροπής), οι...
Την έγκριση της πρότασης για χρηματοδότηση του έργου “ExperienceEU” με θέμα “Promotion of Agricultural Products”, μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης γεωργοδιατροφικών προϊόντων σε Τρίτες χώρες, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ανακοινώνει η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/ΑΣ-ΠΚΜ.
- Advertisement -
- Advertisement -