Αρχική Ετικέτες ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

Ετικέτα: ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

ΣΗΨΗ ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥ (Phytophthora spp) Συνιστάται εκρίζωση και καταστροφή των έντονα προσβεβλημένων και ξερών δένδρων (να δοθεί προσοχή ώστε να αφαιρεθεί ολόκληρο το ριζικό σύστημα) και απολύμανση του εδάφους. Αποκάλυψη...
Για τις καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων από αυτή την εποχή, που ακολουθεί την περίοδο της συγκοµιδής και µέχρι την ολοκλήρωση του ληθάργου των δένδρων, συνιστώνται µία σειρά καλλιεργητικών µέτρων και επεµβάσεων µε φυτοπροστατευτικά, που αποσκοπούν στη δραστική...
ΕΧΘΡΟΙ ΑΝΑΡΣΙΑ─ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ─ΦΥΛΛΟ∆ΕΤΗΣ (ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ–ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ) Η δραστηριότητα των ακµαίων των εντόµων διαφέρει ανάλογα µε την περιοχή και την καλλιέργεια. Καλούνται οι παραγωγοί να ελέγχουν συστηµατικά (δύο φορές την εβδοµάδα) τις φεροµονικές παγίδες στους οπωρώνες τους,...
Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου: Συστάσεις για τα πυρηνόκαρπα στις περιοχές της κεντρικής Ελλάδας ΑΝΑΡΣΙΑ─ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ─ΦΥΛΛΟ∆ΕΤΗΣ (ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ–ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ) Η δραστηριότητα των ακµαίων των εντόµων διαφέρει ανάλογα µε την περιοχή...
Μέτρα στήριξης των αγροτών, των Συνεταιρισμών και των επιχειρήσεων μεταποίησης και τυποποίησης φρούτων, που επλήγησαν από τους παγετούς του Μαρτίου και του Απριλίου ζητά η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνόκαρπων. Σε σχετική ανακοίνωσή της σημειώνει...
Αυτή την εποχή οι καλλιεργητές, πρέπει  να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, προκειµένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από φυτοπαράσιτα έτσι, ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους, µε το µικρότερο οικονοµικό και περιβαλλοντικό...
Η περίοδος µεταξύ έναρξης βλάστησης και σχισίµατος / πτώσης του κάλυκα αποτελούν µία περίοδο ιδιαίτερης ευαισθησίας για τις καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων, κυρίως όσον αφορά σοβαρές ασθένειες, αλλά και εντοµολογικούς εχθρούς. Οι καλλιεργούµενες ποικιλίες πυρηνοκάρπων...
Την περίοδο αυτή τα δένδρα εξέρχονται από το στάδιο του λήθαργου (κλειστοί οφθαλμοί). Οι επεμβάσεις κατά την χειμερινή περίοδο έχουν ως στόχο την μείωση των πληθυσμών των εντόμων και των αρχικών μολυσμάτων των μυκητολογικών και βακτηριολογικών ασθενειών.
Οι χειμερινές επεμβάσεις (καλλιεργητικά μέτρα και ψεκασμοί) που προτείνονται την εποχή αυτή, κατά την οποία οι καλλιέργειες των πυρηνοκάρπων βρίσκονται ακόμη στην κατάσταση του λήθαργου, έχουν σκοπό να μειώσουν τους αρχικούς πληθυσμούς των εχθρών (έντομα, ακάρεα), καθώς...
Αγρότες και μεταποιητική βιομηχανία αποφάσισαν να συνεργαστούν και σκοπεύουν από την νέα παραγωγική σεζόν του 2021 κιόλας, να πάνε σε συμβολαιακή γεωργία, με προκαθορισμένα πρωτόκολλα καλλιέργειας. Η ανάγκη να παραχθούν προϊόντα με χαμηλότερα κόστη, καλύτερες αποδόσεις και...
- Advertisement -
- Advertisement -