Αρχική Ετικέτες Αμπελοκαλλιεργητές

Ετικέτα: Αμπελοκαλλιεργητές

Ως τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει οι αμπελοκαλλιεργητές οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου να υποβάλλουν δήλωση συγκομιδής για την περίοδο 2019 - 2020. Όσοι δεν το πράξουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας θα τους επιβληθούν κυρώσεις ...
Σχετικά με τις Δηλώσεις Συγκομιδής που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι αμπελοκαλλιεργητές ετησίως, μετά το πέρας του τρυγητού, η ΔΑΟΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, κατόπιν σχετικών οδηγιών του Υπ.Α.Α.&Τ. και προκειμένου να τηρούνται οι Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις για το σύνολο των αμπελουργικών...
- Advertisement -
- Advertisement -