Αρχική Ετικέτες Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ετικέτα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας που έχουν αναλάβει οι Επίτροποι Γεωργίας &Αγροτικής Ανάπτυξης κος Janusz Wojciechowski, Συνοχής & Μεταρρυθμίσεων κα Elisa Ferreira και η Αντιπρόεδρος για τη Δημοκρατία και Δημογραφία κα Dubravka Šuica, προκειμένου να καταρτιστεί ένα «Μακροπρόθεσμο...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο επίτευξης των επιδιώξεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας καθώς και των στόχων που έχουν τεθεί μέσα από τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και τη στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση σχετικά...
Τους λόγους για τους οποίους καταψήφισε τη νέα ΚΑΠ, η οποία συζητιόταν παράλληλα με το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας προσπαθεί να εξηγήσει η ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως...
Στο πλαίσιο της τρέχουσας Πράσινης Εβδομάδας της ΕΕ , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει ένα νέο Κέντρο Γνώσης για τη Βιοποικιλότητα: ένα ενιαίο κατάστημα για επιστημονικά τεκμήρια για την αποκατάσταση και προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων που μας παρέχουν τρόφιμα, φάρμακα, υλικά, αναψυχή...
Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ελληνικό πρόγραμμα, ύψους €39,6 εκατ. για τη στήριξη παραγωγών ορισμένων λαχανικών που επλήγησαν από τον κορωνοϊό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την αίτηση συμπερίληψης του "Pebre bord de Mallorca" / "Pimentón de Mallorca" από την Ισπανία στο μητρώο προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ) και "Varaždinski klipič"της Κροατίας στο Μητρώο Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ).  Το "Pebre...
Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για τη στήριξη των αλιέων που έχουν πληγεί από δύσκολες καταστάσεις στη Βαλτική Θάλασσα. Η προσωρινή συμφωνία αποσκοπεί στην προστασία της οικονομικής βιωσιμότητας και της διαβίωσης των αλιέων...
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά μια πρωτοβουλία για τη βελτίωση της βιωσιμότητας στον τομέα του κακάου. Ένας νέος πολυδιάστατος διάλογος συγκεντρώνει εκπροσώπους της Ακτής του Ελεφαντοστού και της Γκάνας - τις δύο κύριες χώρες παραγωγής κακάου που αντιπροσωπεύουν το...
Πριν από την εφαρμογή, σε εθνικό επίπεδο, της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (UTP) στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στη γεωργική και εφοδιαστική αλυσίδα, η Επιτροπή ζητά ανατροφοδότηση από τους φορείς εκμετάλλευσης σχετικά με τις εμπειρίες τους ως προμηθευτές...
«Ιστορική ευκαιρία για να καταστεί ο Αγροδιατροφικός Τομέας πρωταγωνιστής της νέας ελληνικής οικονομίας, στο πλαίσιο του γενικότερου αναπροσανατολισμού του παραγωγικού μοντέλου της χώρας μας», χαρακτήρισε το αναπτυξιακό «πακέτο» των 55-60 δις ευρώ, που εξασφαλίζει η Ελλάδα...
- Advertisement -
- Advertisement -