Αρχική Ετικέτες Φιστικιά

Ετικέτα: Φιστικιά

Xρήσιμες καλλιεργητικές συμβουλές προς τους παραγωγούς για τη φιστικιά που χρήζει αυξημένης φροντίδας στην παρούσα φάση, παρέχει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. ΦΙΣΤΙΚΙΑ ΒΟΤΡΥΟΣΦΑΙΡΙΑ (Botryosphaeria dothidea) Τα συμπτώματα...
Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες οδηγίες για τους παραγωγούς, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. ΒΟΤΡΥΟΣΦΑΙΡΙΑ Η ασθένεια ευνοείται από υψηλές τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας, γι’ αυτό όταν...
Η τρέχουσα περίοδος (στάδιο λήθαργου) θεωρείται ιδανική τόσο για τη λίπανση, όσο και για το κλάδεμα των δένδρων. Παράλληλα, η λήψη κάποιων βασικών, προληπτικών κυρίως μέτρων, μπορεί να περιορίσει σοβαρά φυτοπροστατευτικά προβλήματα της ερχόμενης καλλιεργητικής περιόδου.
Η Ισπανική Πολιτική Φρουρά (Guardia Civil), υποστηριζόμενη από τη Γαλλική Χωροφυλακή (Gendarmerie Nationale) και την Ευρωπόλ, διέλυσε μια ομάδα οργανωμένου εγκλήματος που εμπλέκεται στην παραγωγή, διανομή και πώληση φερόμενων οργανικών φιστικιών που δεν πληρούν τα απαιτούμενα οικολογικά...
Η λήψη βασικών προληπτικών μέτρων, πριν και μετά την εγκατάσταση των νέων δενδρυλλίων, είναι απαραίτητη για την αποφυγή ή τον περιορισμό σοβαρών φυτοπροστατευτικών προβλημάτων αργότερα. Αυτά έχουν να κάνουν τόσο με εδαφογενείς ασθένειες του κορμού και του...
Τεχνικό δελτίο με γεωργικές προειδοποιήσεις εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου και αφορά την περιοχή της Κεντρικής Ελλάδος. ΨΥΛΛΑ Η μη έγκαιρη καταπολέμηση του εντόμου σε...
Τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. Ξεκίνησε η έξοδος του εντόμου στην περιοχή του Μώλου του νομού Φθιώτιδας. Συνιστάται άμεση έναρξη ψεκασμών (εντός 1-3 ημερών) και επανάληψη αυτών...
Χρήσιμες οδηγίες για την ασθένεια παρέχει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, με τεχνικό του δελτίο. Σύμφωνα με αυτό, η ασθένεια ευνοείται από υψηλές τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας, γι'...
Σύμφωνα με τεχνικό δελτίο από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, η τρέχουσα περίοδος (στάδιο λήθαργου) θεωρείται ιδανική τόσο για τη λίπανση, όσο και για το κλάδεμα των δένδρων. Παράλληλα, η...
Προληπτικά μέτρα πριν και κατά τη φύτευση από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού Ελέγχου και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. Η  λήψη  βασικών  προληπτικών  μέτρων,  πριν  και  μετά  την  εγκατάσταση  των  νέων δενδρυλλίων,  ...
- Advertisement -
- Advertisement -