Αρχική Ετικέτες Καρυδιά

Ετικέτα: Καρυδιά

Ασθένειες στην καρυδιά

Παρατηρούνται σημαντικές προσβολές από ανθράκωση, έως και φυλλόπτωση, ιδιαίτερα σε δενδροκομεία που δεν έγιναν επαρκείς ψεκασμοί ή δεν γινόταν σωστή κάλυψη των δένδρων με το ψεκαστικό υγρό. Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο από...
ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ (Cydia pomonella) Είναι ο σημαντικότερος εντομολογικός εχθρός της καρυδιάς και συναντάται σε μεγαλύτερους πληθυσμούς στις ζεστές πεδινές περιοχές. Έχει 2-3 γενεές το χρόνο. Τα ακμαία (εικόνα 1) της πρώτης γενεάς εμφανίζονται κλιμακωτά...
Τεχνικό δελτίο για τις ασθένεις της καρυδιάς εξέδωσε το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΡΙΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Οι ασθένειες του κορμού και ...
Προληπτικά μέτρα πριν και κατά τη φύτευση από το Περιφερειακό Κέντρο Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου.  Η  κυριότερη  ασθένεια  των  καρπών  της  καρυδιάς  είναι η  βακτηρίωση  και  των  φύλλων  η ανθράκωση. ...
Τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου. Παρατηρούνται σημαντικές προσβολές (εικόνες 1-3), έως και φυλλόπτωση, ιδιαίτερα σε δενδροκομεία που δεν έγιναν επαρκείς ψεκασμοί ή δεν γινόταν σωστή κάλυψη των δένδρων με...
- Advertisement -
- Advertisement -