Αρχική Ετικέτες ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

Ετικέτα: ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

3η τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 8499/3.8.2017 (ΑΔΑ: 7ΚΚΧ4653ΠΓ-0ΓΧ) Εγκυκλίου προδιαγραφών Ετήσιου Σχεδίου Εφαρμογής (ΕΣΕ) στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα»...
Πληρωμή προκαταβολής έτους 2021 για τους δικαιούχους των δράσεων 10.1.08 (κομφούζιο) και 10.1.07 (2/12/2021) Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε Ημαθίας ανακοινώνει ότι πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω πληρωμές :
Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών κ. Δημήτρης Παπαγιαννίδης, αποφάσισε την αντικατάσταση των κάτωθι παραγράφων του κυρίως σώματος της υπ’ αριθμ. 5227/12-10-2020 Απόφασης Ένταξης Πράξεων (ΑΔΑ 67ΕΩ4653ΠΓ-8ΒΓ) στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ....
Με 3 αποφάσεις του το ΥΠΑΑΤ ενέκρινε πιστώσεις για τη «Δράση 10.1.08: Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 -2η Πρόσκληση, ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020», προκειμένου να καταβληθούν οι οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους...
Με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ κάνει γνωστό ότι για το έτος εφαρμογής 2021 της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» η εφαρμογή για την υποβολή παραστατικών για όλες τις προσκλήσεις θα ...
Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου θα παραμείνει ανοικτή η εφαρμογή για την υποβολή παραστατικών για όλες τις προσκλήσεις του «Κομφούζιου» πoυ αφορούν το 2021. O ΟΠΕΚΕΠΕ, με σχετική ανακοίνωσή, υπενθυμίζει προς τους δικαιούχους παραγωγούς...
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το έτος εφαρμογής 2021 της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» η εφαρμογή για την υποβολή παραστατικών για όλες τις προσκλήσεις (1η, 2η και 3η πρόσκληση)...
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. 4197/20.04.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1522/Β’/4.5.2017) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης...
«Το αίτημα του Συλλόγου των Επαγγελματιών Γεωπόνων Λάρισας για παράταση στις αλλαγές και τις τροποποιήσεις για την δράση ″Κομφούζιο″ ήταν εύλογο. Δεδομένου ότι ο αντίκτυπος της επιδοτούμενης αυτής δράσης έχει θετικότατο περιβαλλοντικό πρόσημο,...
Έως 31/5/2021 μπορούν οι δικαιούχοι να υποβάλλουν αίτηση τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου της σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 του...
- Advertisement -
- Advertisement -