Αρχική Ετικέτες ΟΠΕΚΕΠΕ

Ετικέτα: ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναλυτική εγκύκλιο εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τις υποχρεώσεις/ δεσμεύσεις που αφορούν και νέους δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020 και τoυ Μέτρου 11 Βιολογικά. Το έγγραφο που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι φάκελος θεωρείται το αρχείο με...
Με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ' αριθ. 1944/52291/12.05.2015 ΥΑ για τον καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα του ρυζιού, για το έτος 2018 δικαιούχοι είναι οι γεωργοί που καλλιεργούν...
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί στην επικαιροποίηση-ανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων με χαρτογραφικά στοιχεία (ορθοφωτοχάρτες, διανύσματα, κάλυψη/επιλεξιμότητα γης), στην Κεντρική Υπηρεσία, τις...
Ενημερώνονται οι ενταγμένοι στην Δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ότι έχει εκδοθεί η αρ. 56938/31-7-2017 εγκύκλιος Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (ΑΔΑ: 9ΕΟΣ46ΨΧΞΧ-ΤΓ5, http://www.opekepe.gr/metro10_komfousio.asp)...
Δρομολογήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωμή για τα βιολογικά του 2017 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.)...
Με γνώμονα το συμφέρον των αγροτών και των κτηνοτρόφων του νησιού και την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, «η Περιφέρεια Κρήτης διατηρεί μια εξαίρετη συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ επί σειρά ετών», δήλωσε τη Δευτέρα ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης...
Πληρωμές ύψους 12,5 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, το συνολικό ποσό 12.571.034,79 ευρώ διατέθηκε σε 54.772 δικαιούχους. Οι πληρωμές αφορούν, μεταξύ άλλων, τη διεπαγγελματική βάμβακος, την ενίσχυση...
Αρκετές τροποποιήσεις περιλαμβάνει η απόφαση για τις άμεσες ενισχύσεις που δημοσιεύτηκε στη Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 2223), υπογεγραμμένη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου. Μεταξύ άλλων αφορά τους ενεργούς και νέους αγρότες, τους μόνιμους βοσκοτόπους,...
Από τις 20/06/2018 έως τις 22/06/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 3.120.487,11 ευρώ. Οι πληρωμές αφορούν στο πρόγραμμα των νέων αγροτών, στην προώθηση προϊόντων σε τρίτες χώρες, στην ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επιχειρήσεων, σε επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του...
Στα 4,7 ευρώ ανά στρέμμα ανέρχεται η ενδεικτική τιμή της συνδεδεμένη ενίσχυσης στο σκληρό σιτάρι, σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσίευσε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισνού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Για τα ζαχαρότευτλα η συνδεδεμένη ενίσχυση...
- Advertisement -
- Advertisement -