Αρχική Ετικέτες ΟΡΥΖΩΝΕΣ

Ετικέτα: ΟΡΥΖΩΝΕΣ

Σύμφωνα με σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα και Ενωσιακών Πόρων και υποδομών κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη, αντικαθίσταται η υπ’ αριθμ. 8739/8-10-2018 Απόφασης Ένταξης Πράξεων (ΑΔΑ: 6TΞ34653ΠΓ-5Δ4), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 7810/26-11-2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΣΗ4653ΠΓ-ΠΤΚ), 946/21-2-2020...
Το ΥΠΑΑΤ αποφάσισε τη διάθεση πίστωσης ποσού 1.663.000 € (ένα εκατομμύριο εξακόσιες εξήντα τρεις χιλιάδες ευρώ) από τη Σ.Α.Ε. 082/1 και ιδιαίτερα από το έργο με Κωδικό 2018ΣΕ08210032, με τίτλο «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες του...
Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, πραγματοποιήθηκε η καταβολή της ενίσχυσης εκκαθάρισης στο 100% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του έτους αιτήσεων 2020. Το ποσό ανέρχεται σε 483.118,66 ευρώ και αφορά σε 817 δικαιούχους πανελλαδικά...
Πραγματοποιήθηκε η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 80% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς της Δράσης 10.1.07 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες».του έτους αιτήσεων 2020. Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 1.463.547,61ευρώ, αφορά σε 817 δικαιούχους πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη η...
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. 2925/5-4-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1307/Β ́/13-4-2018). «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους Ορυζώνες» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014 - 2020, για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής της...
Μελέτη που έγινε στους ορυζώνες στην πεδιάδα ΘεσσαλονίκηςΕλλει έδειξε ότι υπάρχουν ελλείψεις σε ιχνοστοιχεία που δημιουργούν προβλήματα. Συγκεκριμένα ελλειμματικό σε τρία βασικά ιχνοστοιχεία, αυτά του ψευδάργυρου, του μαγγανίου και του βορίου είναι το...
Μέχρι αύριο, 23 Οκτωβρίου, θα μπορούν οι δικαιούχοι να καταθέσουν τις ενστάσεις τους κατά των αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την 2η εκκαθάριση πληρωμών για τους ορυζώνες.
Έως τις 23 Οκτωβρίου ενστάσεις για την 2η εκκαθάριση πληρωμών για τους ορυζώνες Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την 2η εκκαθάριση πληρωμής αιτήσεων δικαιούχων της Δράσης 10.1.7 του Μ 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα»...
Έως τις 23 Οκτωβρίου ενστάσεις για την 2η εκκαθάριση πληρωμών για τους ορυζώνες Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την 2η εκκαθάριση πληρωμής αιτήσεων δικαιούχων της Δράσης 10.1.7 του Μ 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα» του Π.Α.Α....
Oπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ολοκληρώθηκε ο υπολογισμός πληρωμών της 2ης εκκαθάρισης των Δράσεων 10.1.8 και 10.1.7 του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά Μέτρα» που αφορά στο ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ και στην καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες. ...
- Advertisement -
- Advertisement -